Nota Prawna

scroll-down

Holon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, wpisany pod numerem KRS: 0000130014 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział KRS, NIP: 526-24-68-557, REGON 016378795